Oud logo Maatschappij tot NUT van t Algemeen belang

“Het Nut” werd opgericht in 1784. Doelstellingen waren toen onder andere het streven naar algemeen volksonderwijs en opvoeding in een geest van verdraagzaamheid en respect. De “Maatschappij tot Nut van het Algemeen” nam initiatieven daar waar de staat toentertijd tekort schoot. Zo kwamen er Nutsverzekeringen, Nutsspaarbanken, Nutsbibliotheken, Nutsziekenfonds en Nutsscholen. De plaatselijke Nut-verenigingen heetten “Nutsdepartement”. Inmiddels is de samenleving veranderd. De overheid heeft veel taken overgenomen, daar waar Het Nut vaak de eerste initiatieven nam. Nutsbibliotheken en -spaarbanken zijn verdwenen. Echter niet de Nutsscholen. Informatie over de landelijke organisatie van het Nut vindt u op www.nutalgemeen.nl Op een aantal plaatsen in Nederland zijn de Nutsdepartementen blijven voortleven als een algemene vereniging die sociale en culturele activiteiten organiseert. Het Nutsdepartement Olst-Wijhe is zo’n nog steeds actieve vereniging met een historie van 125 jaar. Reeds een aantal jaren geleden zijn de departementen Olst en Deventer samengesmolten tot wat nu heet het Nutsdepartement Olst-Wijhe.

Het Nut ofwel ‘Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’ Olst-Wijhe bestaat langer dan 135 jaar. Doelstellingen van het NUT waren in 1882 onder andere het streven naar algemeen volksonderwijs en opvoeding in een geest van verdraagzaamheid en respect. Het NUT nam initiatieven daar waar de staat toentertijd tekort schoot. Wij denken als bestuur van het NUT dat de lange aanwezigheid van het NUT in Olst-Wijhe een positieve invloed heeft gehad, en nog steeds heeft, op het sociaal culturele leven in deze gemeente. Uiteraard continueren we het succes van ons programma met ons eigen filmhuis, voorstellingen en activiteiten op het gebied van kunst en educatie. Nieuwe initiatieven op dit gebied (met name voor een nieuwe doelgroep) juichen we van harte toe en willen we graag met onze leden (ruim 300) verder vorm geven. Onze leden maken het mogelijk dat wij als NUT onze rol in betrokkenheid en vernieuwing kunnen blijven spelen. Zij krijgen korting op de deelname bijdrage van activiteiten die door het NUT worden georganiseerd. De organisatie van alles wat het Nut Olst-Wijhe onderneemt is in handen van een bestuur en een aantal werkgroepen.